این دوتا

بهترین وبلاگ و بهترین پسرای دنیا

این روزها همه لاس میزنند .... شما چطور؟

لاس چیست؟


در لغت به مادینه ی هر حیوان “لاس” گویند و در فعل به معنایِ ملاعبه و دست بر چهره و اعضایِ بدنِ زن کشیدن است

با اینکه به ظاهر معنی شده است اما به واقع شاید معنی آن ، چنین نباشد...


 ما تو زندگیمون از کلماتی استفاده میکنیم که نمیتونیم معنیه دقیقی برای آن در نظر بگیریم..

یکی از همین موارد ، کلمه ی لاس ه...که بیشتر به حالت فعل(لاس زدن) کاربرد داره..

در معنی عام میشه محدودش کرد در روابط با ماشین و بیل و کلنگ...در معنای خاص اهمیت مهمی در روابط بین افراد داره

برای استفاده از این فعل نیاز به تجربه ی زیادی نیست و فقط اندکی صبر باید چاشنی کار بشه تا یک لاس کامل به نتیجه برسه


انواع لاس:


1.لاس در محل کار


2.در دانشگاه


3. لاس اینترنتی (وبلاگی و چتی ...)


4. در بقالی(حسن آغا)


5. در زن شوهر دار و بالعکس ( که در جهت ایجاد تنوع صورت میپذیرد)


کاربرد و اهداف لاس در روابط:


1.برای جلب توجه و ابراز وجود ، جهت تور کردن مفعول (مخ زدن)


2.قابل قبول در گذران وقت (سرگرمی)


3.با همه بودن و با هیچکس نبودن...به نوعی بدون تعهد و مسئولیت خوش بودن (تنوع)


4.سبب کاهش احساس نیاز به انجام رابطه ای جدی


5.و بالعکس برای افزایش رابطه در جهت شناخت فرد( همسر یابی ) البته به طور خوش بینانه


دلایل این امر:


1.بیکاری


2.به دلیل نیاز مبرم به جنس مخالف و نبود و یا کمبود آن در حیطه ی زندگی شخصی فرد


3.محدودیت های اجتماعی(در ایران بیشتر کاربرد دارد)


4.تنوع طلبی


5.سادیسم و نوعی بیماری


این بود مطالبی مختصر از پدیده ای پیچیده چون لاس.

.

.+ نوشته شده در  ساعت 16:23 PM  توسط سهیل  |